divendres, 29 de maig de 2015

Es pot educar en moviment?

Seguint la línea de la entrada anterior podem dir que el moviment es pot covertir en un important mitjà educatiu, fet que anem a raonar a continuació.

Cal dir que l'educació en moviment està relacionada amb els valors inherents als continguts pràctics de l'Educació Física. I es que l'eduació en moviment fomenta l'adquisició d'un coneixement pràctic i personal que sols es pot conseguir mitjançant una participació activa en moviment, i es que aquest coneixement està basat en l'experiència.

En resum, en referència aquesta idea cal dir que el que tenim que fer per educar en moviment es enfocar la pràctica cap a una eduació de valors positius, saber quins mensatges volem transmetre i quins podem ser transmessos inconcientment.

Moviment NO Educatiu

Moltes vegades ens preguntm si el moviment pot ser NO educatiu, en alusió cap aquesta idea podem dir que si, que el moviment pot NO ser educatiu per varies raons que anem a mencionar ara mateix:

Com a primer punt podem dir que el moviment no ho és quan no s'orienta cap a aquest propòsit determinat, es a dir, educar. I es que per a otorgar a una activitat un valor educatiu cal justificar previament els continguts (i la finalitat), ja que sense aquests dificilment podrem aportar una intencionalitat i uns valors en la pràctica.

Per a que el moviment siga educatiu també ha de comptar amb una intencionalitat, i es que si deixem que la classe d'Educació Física es convertixca en una activitat lliure no sabrem si el desenvolupament influirà de manera positiva o negativa, per tant no podrem relacionar a aquest moviment amb l'educació.
Es a dir,  serà essencial que l'activitat tinga una intencionalitat clara i no deixar la pràctica dels continguts al lliure albedriu.

Per altra banda, el context social en el que es desenvolupa també serà clau en el caràcter educatiu de l'activitat, i es que el context determinarà els valors predominants que es transmitiran. Per tant, si tenim una intencionalitat d'influir positivament buscarem l'aplicació d'estratégies metodológiques i emfatitzadores dels valors interesats en transmetre, per altra bada, si no controlem aquest context podem conseguir que es produixquen els efectes contraris als buscats (transmisió de valors negatius), ja que en un clima on prediomine la violència, la falta de respecte, etc. serà un gran impediment per a convertir el moviment en educatiur.

Per finalitzar cal destacar que l'ética de treball serà un altre pilar, ja que en absència d'aquesta en trobarem en la possiblitat d'un moviment no educatiur, es a dir, l'activitat s'ha de donar en condicions moralment acceptables.

Setmana Pennac, el treball grupal

Per finalitzar la Setmana Pennac s'ens va encarregar el treball de juntar-nos per grups i realiztar una activitat basada amb el llibre.

El nostre grup, format per Ferran Usó, Felix Nieto i Mario Ruiz enfocarem aquesta activitat com una opció de reflexionar sobre la nostra visió de la figura del professor i conduir-la cap a la narració de una anegdóta relacinada amb el fet de que algún tutor nostre ens haja marcat.

En el meu cas aquesta idea la vaig enfocar cap a la figura d'un professor que vaig tindre en Primària anomenat "Albert Taberner", ex alcalde del poble de Alaquàs i polític.

Per què vaig elegir a aquest professor?
La raó en simple però complexa, aquest professor em va fer veure que es podia educar de una forma totalment diferent a la que havia vist fins al moment, i es que mitjançant la seu coneixement i la seua forma de docència propera al alumne et feia implicar-te al màxim en la matèria.
I es que aquesta forma de educar i aquesta personalitat et feia introduir-te en cada paraula que mencionava i prestar una atenció que tal volta no empraries en una altra situación.

Per això dedica aquesta classe a aquest professor, per ensenyar el que moltes vegades no es troba en els llibres.

Setmana Pennac, el llibre

Seguint la línea de l'entrada anterior m'agradaria reflexionar i donar la meua opinió sobre la lectura del llibre de Mal de Escuela, i es que trobe que es tracta d'una lectura que pot agrader més o menys però que no et deixa excent de reflexionar sobre l'importància del sistema educatiu i el paper portat a terme per els professor dins d'aquest.

Els primers instants de lectura només en venia al cap una idea "no trobe sentit a aquest llibre" però amb el pas del minuts i de les pàgines anava arranyant un poc de matèria sobre la qual reflexionar, i és que tot i que cal dir que no soc un gran amant de la lectura (tot i que m'agradaria ser-ho) aquest llibre em feia pensarsobre les situacions en que nosaltres mateixa som aquest gran i no poc important "zoquete".

En aquest autorelat l'autor es definix com un ""zoquete" dins el sistema educatiu, un "mal estudiant" que no és capaç de traure'n profit de les classes en general i que sols fa que acumular avisos per part de professors descontents amb el seu treball.
Però aquesta situació poc a poc es revertida, especialment a l'ajuda de certs professor que enfoquen el seu treball no com una forma de soltar coneixement en l'aire, pensant que ja algun alumne els "pescarà" i aprofitarà, sinò com una forma de tendre la mà als alumnes més necessitats (els denominats "zoquetes") per conseguir que de veritat cerguen en el que estan fent i puguen evitar el buit en el que es troben en moltes classes.

I es que aquest llibre, sota el meu punt de vista, sobre el paper dels professors en el sistema educatiu, cal dir que es un tema molt subjectiu i que cadascú podrà tindre la seua opinió, peró al cap i a la fi es un tema sobre el qual es pot fer molt de debat, ja que es tracta de una figura clau en aquest sistema i, sobretot, per aquells alumnes amb problemes o "zoquetes", els qual veuen en aquesta figura una esperança a la seua situació, i es que hi ha vegades que els professors deixen de ser professors en si per convertir-se en heroïs.

Setmana Pennac

Durant el quatrimestre hem realitzat una setmana especial dedicada al escritor Daniel Pennac i concretament al seu llibre "Mal de Escuela", peró abans de centrar-me en l'anàlisi personal d'aquest m'agradaria dedicar una entrada a saber més sobre aquest personatge de important rellevància en el mòn de les lletres, ja que que millor per a profunditzar sobre l'anàlisi d'un llibre que conèixer qui es troba darrere de cada paràgraf.

Daniel Pennac és un escritor francés d'origen Marroquí, ja que el seu lloc de naixement és Casablanca, l'any 1944. El seu pseudonim, és a dir, com és nomenat moltes vegades, és Daniel Pennacchioni (i aquesta referència és la que ens apareix en el llibre).

Aquest escriptor prové d'una familia militar, i cal destacar que va passar part de la infància en terres africanes i sudeste asiàtic, i posteriorment, en la seua juventut, en Niza ón va conseguir el graduat en lletres i ón va enfocar la seua vida cap l'ensenyança.

Encara que aquest escriptor no ens sone de molt si no tenim molt de coneixemt del mòn de la literatura francesa, cal destacar que poseeix un gran nombre de llibres baix la seua firma, ací vos deixe una lliste, entre aquestes el nostre llibe, Mal de Escuela.

Llistat de llibres de Pennac:

 • Le grand Rex Editions du Centurion (1980)
 • Cabot caboche Nathan et Pocket jeunesse (1982)
 • L'oeil du loup Nathan (1984)
 • Au bonheur des ogres (1985) - La felicidad de los ogros
 • La fée carabine (1987) - El hada carabina
 • La petite marchande de prose (1989) - La pequeña vendedora de prosa
 • Comme un roman (1993) - Como una novela
 • Kamo et moi (1992) - Kamo y yo
 • Kamo, l'agnece Babel (1992)
 • Kamo, l'idée du siècle (1993)
 • Sang pour sang, le réveil des vampires (1993)
 • 
 • Miro: Le tour du ciel
 • Monsieur Malaussène (1995) - El señor Malaussène
 • Monsieur Malaussène au théâtre (1996) - El señor Malaussène en el teatro
 • Des chrétiens et des maures (1996)-Los cristianos y los moros
 • Messieurs les enfants (1997) - Señores niños
 • Aux fruits de la passion (1999) - Los frutos de la pasión
 • Les grandes vacances, (photographies) (2002)
 • Le dictateur et le hamac (2003) - El dictador y la hamaca
 • 
 • Merci (2004) - Gracias
 • Chagrin d'Ecole" (2007)- Mal de escuela(2008) Random House Mondadori
 • Diario de un cuerpo(2012) Random House Mondadori
 • 
  Danniel Pennac, reconegut escritor francés
  
  EDUCAR O EDUCACIÓN

  El concepto de Educación o Educar reúne en si varias definiciones o perspectivas  de concebir los diversos enfoques de este término. Así pues podemos evocar el significado de educación a:

  Desarrollar las facultades intelectuales y morales de una persona. (WordReference)
  Dirigir, encaminar, adoctrinar. (WordReference)
  Enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía. (WordReference)
  Adiestrar o perfeccionar los sentidos. (RAE)
  Instruir a una persona en las normas de cortesía y de comportamiento social (RAE)

  Pero también encontramos este termino en el enfoque del cuerpo y la Educación Física:

  Desarrollas las fuerzas físicas por medio de los ejercicios y el deporte. (RAE)

  Viendo todas estas definiciones podemos sacar varias conclusiones. La primera es que la educación implica la adquisición o perfección de unas nociones o conceptos, ya puede ser porque no se tenía conciencia de ellos o porque no se dominaban con exactitud.
  La segunda, hace referencia a la idea de educación como un proceso, mediante el cual y enfrentándonos a ciertas situación adquirimos  esas nociones o conceptos expuestos anteriormente.
  La tercera es que la educación engloba una gran variedad de campos, como se aprecia en las definiciones expuestas, ya puede ser una educación intelectual, ética o moral, sensorial, física,...
  La cuarta es que la educación se puede dar en cualquier circunstancia, es suficiente con enfrentarse a una situación, ya sea de poca complejidad, para adquirir de ella unas ideas o percepciones que antes se obviaban o desconocían.
  Y por quinta y última es que el término educación puede implicar tanto ayuda externa (de terceros) como una "autoeducación". Así pues el proceso de educación se puede dar a través de la ayuda de una persona que haga de educador o por el contrario nosotros mismos podemos ser nuestros propios educadores, ya que en las diversas situaciones a las cuales nos enfrentamos se perfeccionan o se añaden conocimientos que uno desconoce o domina de menor forma.

  Por tanto entiendo el concepto de educación como un proceso mediante el cual aprendemos o perfeccionamos nociones, habilidades o conocimientos ya sea por nuestro propio aprendizaje o gracias a la ayuda de terceros que mediante un proceso de ayuda nos permiten aflorar esos términos necesarios para llevar a cabo diversas situación.
  También cabe destacar el proceso de educación como un proceso de socialización ya se con los otros o con el entorno que nos rodea.
  Partiendo de todo ello entiendo que la educación se encuentra presente en casi todo los momentos de la vida, siempre que tomamos una decisión ante una situación aparece el término educación, al igual que cuando hacemos reflexionar a alguien sobre algún asunto.

  Ya dentro de esta educación se podrá distinguir una educación más profesional, en lo que el termino se refiere estrictamente, a la cual se suele hacer referencia cuando encaramos este concepto.

  dimecres, 25 de març de 2015

  Exposició poster G.5


  El passat 2 de Març exposarem en classe els nostres treballs grupals, el nostre grup (Grup 5) tractarem sobre Ortega y Gasset. En aquest treball reflexionabem sobre les seues idees del cos i el moviment.
  Abans de escomençar anem vaig a introduir una xicoteta referència personal de la persona d'Ortega:

  José Ortega y Gasset fou i és un dels filósofs i assagistes espanyols més important de tots els temps situat en el moviment del novecentisme va néixer en Madrid en 1883.

  En aquest poster hem extret algunes conclusions del nostre autor sobre el cos i el moviment. així donc podem observar algunes relfexions com:

  "El cos i el moviment dos conceptes que s'unixen en un tema ja que el moviment corporal és una part important del llenguatge."

  "La gesticulació també es un element clau del llenguatge i expressa allò que el llenguatge no diu.
  "
  "El llenguatge es construix també a partir del silenci, el qual cumplix funcions claus en la comunicació." 

  Aquestes son algunes de les mencionades conlusions extretes a partir de la nostra lectura a l'article.

  La veritat es que personalment he trobat interessant la realització d'aquest tema, ja que la visió del nostre autor es podria considerar molt rica i interesant, i la seua visió en permet reflexionar sobre molts assumptes que a vegades resumim en una idea senzilla.